Regulamin

Regulamin the woodpecker

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady działalności sklepu internetowego i wypożyczalni oraz świadczenia usług oprawy florystycznej The Woodpecker, dostępnych pod adresem internetowym www.thewoodpecker.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego i wypożyczalni oraz wykonawcą usług oprawy florystycznej The Woodpecker jest Małgorzata Rutkowska, w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646) wykonująca działalność nierejestrowaną, niewymagającą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Korzystając ze zwolnienia podmiotowego art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) właściciel The Woodpecker wystawia rachunki ZW.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem, a jego akceptacja jest warunkiem finalizacji procesu złożenia zamówienia.
 5. Definicje:
 • PRODUKT FLORYSTYCZNY – produkt , którego przynajmniej jeden element składa się z żywego materiału roślinnego, wymagający specjalnego podejścia do magazynowania oraz transportu.
 • WYPOŻYCZENIE – umowa zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą, w której wynajmujący zobowiązuje się przekazać przedmiot najmu do używania najemcy w zamian za wynagrodzenie, a najemca zobowiązuje się utrzymywać i, po upływie wyznaczonego w umowie okresu, zwrócić przedmiot w nienaruszonym stanie przydatności do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

§ 2 Zawieranie umowy

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient wypełnia formularz zamówień w sklepie internetowym lub pisemnie wyraża wolę zakupu poprzez wiadomość e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia wysłanego przez sprzedawcę.
 2. W momencie złożenia zamówienia sklep rezerwuje towar w magazynie, a w przypadku produktów personalizowanych, wykonywanych na zamówienie Klienta, uwzględnia w grafiku zleceń niezbędną ilość roboczogodzin potrzebnych na realizację.
 3. W celu zawarcia umowy wypożyczenia Klient przesyła zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kontakt@thewoodpecker.pl. Po sprawdzeniu dostępności terminu z zapytania The Woodpecker przedstawia indywidualną wycenę, załączając dokument umowy wypożyczenia. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie akceptacji jej warunków przez Klienta. Akceptacja odbywa się poprzez pisemne oświadczenie lub przesłanie skanu podpisanego dokumentu.
 4. W momencie złożenia zamówienia wypożyczalnia rezerwuje termin w grafiku zleceń, a w przypadku produktów personalizowanych, wykonywanych na zamówienie Klienta, uwzględnia również niezbędną ilość roboczogodzin potrzebnych na realizację.
 5. W celu zlecenia usług florystycznych i dekoracyjnych Klient akceptuje indywidualną wycenę, która jest podstawą do sporządzenia umowy. The Woodpecker przesyła skan podpisanej umowy drogą e-mailową wraz z rachunkiem zaliczkowym tytułem opłaty za rezerwację terminu. Do zawarcia współpracy dochodzi z chwilą przesłania skanu dokumentu podpisanego przez Klienta na adres kontakt@thewoodpecker.pl oraz terminowego dokonania wpłaty za rezerwację terminu.

 6. W momencie zawarcia umowy na usługi florystyczne i dekoracyjne The Woodpecker rezerwuje zasoby potrzebne na realizację zamówienia.

 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację jego tożsamości, wybór sposobu płatności i dostawy oraz dokonanie płatności zgodnej z umową. The Woodpecker ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty oraz w przypadku zwłoki w finalizacji płatności po stronie Klienta.
 8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej, dotyczące wypożyczalni oraz usług oprawy florystycznej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zapytanie otrzymuje ofertę indywidualną.
 9. Ceny produktów w sklepie, wypożyczalni oraz umowie realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej są cenami brutto.

§ 3 Płatność i realizacja zamówienia

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom następujące metody płatności z tytułu zawieranej umowy:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy,

1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal,

1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży poprzez stronę internetową a w przypadku usług wypożyczalni lub oprawy florystycznej w terminie wskazanym w indywidualnej umowie. Brak uiszczenia płatności skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. Przygotowanie zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie The Woodpecker, a w przypadku produktów florystycznych i personalizowanych w momencie zaksięgowania środków oraz ustalenia terminu dostawy.
 3. Większość produktów ze sklepu jest gotowa do wysyłki w ciągu 24h od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku produktów personalizowanych (takich jak np. las w słoiku, wieńce ślubne, upominki na zamówienie) w opisach znajduje się informacja na temat maksymalnego czasu potrzebnego na przygotowanie zamówienia.
 4. Wypożyczalnia nie pobiera kaucji za przedmiot umowy wypożyczenia. Umowa wypożyczenia zawiera obostrzenia informujące o wysokości kary za uszkodzone, bądź niezwrócone w terminie przedmioty.
 5. Standardowo umowa wypożyczenia obejmuje jeden weekend, rozumiany jako okres rozpoczynający się w piątek wieczór a kończący się w poniedziałek rano, powiększony o czas przewidziany na dostawę i zwrot zamówienia. Wiążące terminy ustalane przed zawarciem umowy wypożyczenia. Późniejsza zmiana terminów jest ograniczona dobrą wolą i dostępnością obu stron.
 6. Do pozostałych aspektów dotyczących usług oprawy florystycznej lub wypożyczenia, nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają szczegółowe zapisy umów zawieranych z Klientami.

§ 4 Dostawa - sklep

 

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom sklepu następujące metody dostawy produktów:

1.1. Wysyłka za pośrednictwem paczkomatów In Post,

1.2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej,

1.3. Odbiór osobisty produktów florystycznych z pracowni zlokalizowanej przy metrze Stokłosy w Warszawie,

1.4. Dowóz produktów florystycznych na terenie Warszawy,

1.5. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia są również ogólnodostępne w zakładce Dostawa.
 2. Metody dostawy wskazane w punkcie 1.1., 1.2. oraz 1.5. § 4 regulaminu dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla Produktów florystycznych sklep zastrzega możliwości dostawy / odbioru wymienione w punktach 1.3. oraz 1.4. § 4 regulaminu. W trakcie procesu składania zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta innego sposobu  niż wskazany w  punkcie 1.3. oraz 1.4. § 4 regulaminu sprzedający wstrzymuje zamówienie do momentu wyboru i uregulowania przez Klienta kosztu jednego ze sposobów dostawy / odbioru dedykowanych kategorii produktów florystycznych.
 4. Odbiór osobisty produktów florystycznych możliwy jest w pracowni zlokalizowanej przy stacji metra Stokłosy w Warszawie po wcześniejszym umówieniu. Ustalenie dogodnego terminu odbioru odbywa się drogą e-mailową. Wyznaczony termin jest wiążący, a jego zmiana zależy od dobrej woli sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań oraz właściwości biologicznych produktu.
 5. Dowóz produktów florystycznych na terenie Warszawy odbywa się po ustaleniu terminu dowozu drogą e-mailową. Wyznaczony termin jest wiążący, a jego zmiana łączy się z dobrą wolą sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań oraz właściwości biologicznych produktu. Kwota wskazana w cenniku dla tej metody dostawy obejmuje jedną próbę przekazania zamówienia w umówionym terminie. Klient może bezpłatnie zrezygnować z wybranego terminu dowozu nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem dowozu. Zgłoszenia dokonuje na adres e-mail kontakt@thewoodpecker.pl. Po przekroczeniu tego terminu opłata za anulowany dowóz nie zostanie zwrócona.
 6. Produkty florystyczne, ze względu na swoje biologiczne właściwości, nie mogą być magazynowane. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku możliwości przekazania produktu z winy leżącej po stronie Klienta w umówionym terminie gwarantującym utrzymanie jakości roślin w normalnych warunkach. Sklep szacuje koszty żywych materiałów florystycznych, elementów wykorzystanych do spersonalizowania produktu, nakłady pracy na wykonanie i przygotowanie do dostawy a następnie zwraca Klientowi różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą a wartością zamówienia. Zwrot odbywa się na wskazany przez Klienta numer konta w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

§ 5 Dostawa - Wypożyczalnia

 

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom wypożyczalni następujące metody dostawy oraz odbioru i zwrotu produktów:

1.1. Odbiór / zwrot osobisty z pracowni zlokalizowanej przy stacji metra Stokłosy w Warszawie,

1.2. Dowóz na obszarze “Warszawa + 50 km”,

1.3. Wysyłka / zwrot za pośrednictwem firmy kurierskiej,

1.4. Opcja niestandardowa – dowóz poza obszar “Warszawa + 50 km”.

 1. Odbiór / zwrot z pracowni oznacza bezpłatną dostawę własną z / do pracowni zlokalizowanej przy stacji metra Stokłosy w Warszawie. Wiążący termin odbioru / zwrotu jest ustalany e-mailowo po złożeniu zamówienia.
 2. Metoda opisana w punkcie 1.2. § 5 Regulaminu oznacza transport zamówienia pod wskazany adres znajdujący się na terenie Warszawy lub w promieniu 50 km liczonych drogami ruchu. Ze względu na dużą rozbieżność gabarytową zamówień koszt tej metody dostawy jest szacowany indywidualnie po przesłaniu zapytania Klienta. Na prośbę Klienta usługa może być dodatkowo rozszerzona o pomoc w rozstawieniu dostarczonych dekoracji.
 3. Możliwość skorzystania z metody dostawy wskazanej w punkcie 1.3. § 5 zależy od właściwości fizycznych przedmiotu wypożyczenia – gabarytu oraz podatności na transport. Indywidualna wycena ekspresowej usługi firmy kurierskiej przedstawiana jest Klientowi do akceptacji w umowie. Klient nadaje przesyłkę zwrotną w pierwszym dniu roboczym po weselu.
 4. Metoda dostawy wskazana w punkcie 1.4. § 5 Regulaminu nie stanowi elementu stałej oferty The Woodpecker. Możliwość skorzystania z niej zależy od dobrej woli sprzedającego, a w głównej mierze od jego dostępności i natężenia zamówień w grafiku wypożyczalni.
 5. Terminy dostawy i zwrotu ustalane są z Klientem z góry w momencie zawierania umowy wypożyczenia. Wyznaczone terminy są wiążące, a ich zmiana łączy się z dobrą wolą sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań. 
 6. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy wypożyczenia w przypadku braku możliwości przekazania zamówienia z winy leżącej po stronie Klienta w umówionym terminie. Wypożyczalnia szacuje koszty żywych materiałów florystycznych, elementów wykorzystanych do spersonalizowania produktu, nakłady pracy na wykonanie i przygotowanie do dostawy a także wartość utraconych korzyści biznesowych z niepodejmowania się innych zleceń w ustalonym terminie. Następnie zwraca Klientowi różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą a wartością zamówienia. Zwrot odbywa się na wskazany przez Klienta numer konta w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu lub sposobu dostawy zwrotnej, a także zwrotu uszkodzonych lub niekompletnych przedmiotów umowy, The Woodpecker zastrzega sobie prawo do dochodzenia rekompensaty zgodnej z warunkami uwzględnionymi w umowie wypożyczenia.

§ 6 Zwroty, reklamacje, odstąpienia od umowy

 1. Sklep internetowy The Woodpecker respektuje prawo Klientów zawierających umowę sprzedaży na odległość do reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówienia. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11. i 12. § 6 regulaminu.
 2. Zakupione produkty dostarczane / odbierane osobiście, podlegające możliwości weryfikacji Klienta w momencie odbioru, wyłącza się z prawa do zwrotu na zasadach przysługujących sprzedaży na odległość.
 3. Zwroty z tytułu zakupu dokonywane są na podstawie formularza, który należy przesłać drogą e-mailową na adres kontakt@thewoodpecker.pl. Formularz znajduje się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Za datę złożenia uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę nadania przesyłki ze zwracanym towarem, w zależności która jest datą późniejszą.
 4. Przyjmujemy zwroty z tytułu zakupu jedynie nieużywanych towarów.
 5. Klient wnioskujący o zwrot odsyła towar na własny koszt.
 6. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony z należytą starannością. Nieprawidłowe zabezpieczenie odsyłanego towaru może być podstawą do odmowy realizacji zwrotu.
 7. Klient ma prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia bez podania przyczyny, na zasadach zgodnych z Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11. i 12. § 6 regulaminu.
 8. Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy wypożyczenia przy pomocy formularza odstąpienia od umowy wypożyczenia, znajdującego się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila.
 9. Klient ma prawo odstąpienia od umowy realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej bez podania przyczyny, na zasadach zgodnych z Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11., 12. i 13. § 6 regulaminu.

 10. Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej przy pomocy formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila.

 11. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów poniesionych na zakup żywych materiałów florystycznych do realizacji zamówienia, które ze względu na swoje biologiczne właściwości nie podlegają magazynowaniu ani przetworzeniu.
 12. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów produktu wykonywanego na zamówienie, który ze względu na swój spersonalizowany charakter nie może być przedmiotem dalszej sprzedaży.
 13. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów podwykonawców poniesionych w celu realizacji zlecenia na rzecz Klienta.
 14. Rozpatrzenie formularza reklamacji / zwrotu / odstąpienia od umowy  następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia. Na realizację zwrotu lub wymianę towaru z pozytywnie rozpatrzonego formularza firma zastrzega sobie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi. Klient otrzymuje decyzję drogą e-mailową pod wskazany w formularzu adres.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami oraz filmami jest własnością podmiotu wskazanego w § 1 ust. 2 regulaminu. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela strony.
 2. The Woodpecker zapewnia Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. Przystępując do umowy sprzedaży, wypożyczenia lub świadczenia usług oprawy florystycznej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji ww. umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 4. The Woodpecker zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu, wynikającej ze zmian przepisów prawa – w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
7