Zwroty i reklamacje

Sklep

Sklep internetowy The Woodpecker respektuje prawo Konsumentów do reklamacji oraz zwrotu towaru zakupionego na odległość w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówienia.

Przyjmujemy zwroty jedynie nieużywanych towarów.

Zwroty dokonywane są na podstawie formularza, który należy załączyć do odsyłanych towarów lub przesłać oddzielnie drogą e-mailową. Formularz zwrotu / reklamacji znajdą Państwo poniżej. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę nadania przesyłki ze zwracanym towarem, w zależności która jest datą późniejszą.

Klient wnioskujący o zwrot towaru odsyła produkt na własny koszt.

Odsyłany towar powinien być zabezpieczony z należytą starannością. Nieprawidłowe zabezpieczenie odsyłanego towaru może być podstawą do odmowy realizacji zwrotu.

Produkty dostarczane / odbierane osobiście, podlegające możliwości weryfikacji Klienta w momencie odbioru, wyłącza się z prawa do zwrotu na zasadach przysługujących sprzedaży na odległość.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów poniesionych na zakup żywych materiałów florystycznych, które ze względu na swoje biologiczne właściwości nie podlegają magazynowaniu ani przetworzeniu, jak również prawo do odmowy zwrotu kosztów produktów wykonywanych na zamówienie, które ze względu na swój spersonalizowany charakter nie mogą być ponownie wystawione do sprzedaży w sklepie.

Rozpatrzenie formularza reklamacji / zwrotu następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia. Na realizację zwrotu lub wymianę towaru z pozytywnie rozpatrzonego formularza firma zastrzega sobie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi. Klient otrzymuje decyzję drogą e-mailową pod wskazany w formularzu adres.

 

FORMULARZ REKLAMACJI / ZWROTU(*):

Właściciel Sklepu i Wypożyczalni The Woodpecker:

Małgorzata Rutkowska

Ul. Jagiellońska 62 / 51

03 – 468 Warszawa

Email: kontakt@thewoodpecker.pl

Nazwa produktu, którego dotyczy reklamacja / zwrot(*):

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Numer zamówienia:  __________________________________

Data złożenia zamówienia :    __________________________

Data otrzymania zamówienia: __________________________

Powód reklamacji / zwrotu:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Wnioskuję o (*):

Wymianę wadliwego towaru na nowy

Częściowy zwrot ceny towaru w wysokości _______ złotych

Całkowity zwrot ceny odesłanego towaru w wysokości _______ złotych

Numer konta Klienta:

________________________________________________________

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

________________________________________________________

Adres Klienta:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Adres do wysyłki towaru:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Podpis Klienta (w przypadku składania formularza w formie papierowej)

_______________________________________________________

Data __________________________________________________

(*) Wybór odpowiedniej opcji

Wypożyczalnia

Respektujemy prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia bez podania przyczyny przez Klienta w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy przy pomocy formularza odstąpienia od umowy wypożyczenia zamieszczonego poniżej. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl lub na adres wskazany w ust. 2 § 1 Regulaminu. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę stempla pocztowego.

The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów poniesionych na zakup żywych materiałów florystycznych do realizacji zamówienia, które ze względu na swoje biologiczne właściwości nie podlegają magazynowaniu ani przetworzeniu.

The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów personalizacji produktów, które ze względu na swój unikatowy charakter nie mogą być ponownie wykorzystane jako przedmiot zamówienia.

Rozpatrzenie formularza następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia. Na realizację zwrotu wartości zamówienia firma zastrzega sobie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi. Klient otrzymuje decyzję drogą e-mailową pod wskazany w formularzu adres.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYPOŻYCZENIA:

Właściciel Sklepu i Wypożyczalni The Woodpecker:

Małgorzata Rutkowska

Ul. Jagiellońska 62 / 51

03 – 468 Warszawa

Email: kontakt@thewoodpecker.pl

Numer zamówienia:  __________________________________

Data zawarcia umowy wypożyczenia :    ________________

Wnioskuję o (*):

całkowite odstąpienie od umowy

zmianę zakresu umowy poprzez rezygnację z poniżej wymienionych przedmiotów umowy wypożyczenia i zwrot kosztów im przypisanych:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Numer konta Klienta:

________________________________________________________

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

________________________________________________________

Adres Klienta:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Podpis Klienta (w przypadku składania formularza w formie papierowej)

_______________________________________________________

Data __________________________________________________

(*) Wybór odpowiedniej opcji

Oprawa florystyczna

Respektujemy prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez Klienta w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy przy pomocy formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl lub na adres wskazany w ust. 2 § 1 Regulaminu. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę stempla pocztowego.

The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów poniesionych na zakup żywych materiałów florystycznych do realizacji zamówienia, które ze względu na swoje biologiczne właściwości nie podlegają magazynowaniu ani przetworzeniu.

The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów personalizacji produktów, które ze względu na swój unikatowy charakter nie mogą być ponownie wykorzystane jako przedmiot zamówienia.

Rozpatrzenie formularza następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia. Na realizację zwrotu wartości zamówienia firma zastrzega sobie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi. Klient otrzymuje decyzję drogą e-mailową pod wskazany w formularzu adres.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Data zawarcia umowy:    ________________

Wykonawca:

The Woodpecker

Małgorzata Rutkowska

Ul. Jagiellońska 62 / 51

03 – 468 Warszawa

Email: kontakt@thewoodpecker.pl

Zlecający:

(Imię i Nazwisko, adres, e-mail)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Wnioskuję o (*):

całkowite odstąpienie od umowy

zmianę zakresu umowy poprzez rezygnację z poniżej wymienionych elementów umowy:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Numer konta Klienta:

________________________________________________________

Podpis Klienta (w przypadku składania formularza w formie papierowej)

_______________________________________________________

Data __________________________________________________

(*) Wybór odpowiedniej opcji

Szczegółowe zasady dotyczące odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie, a odpowiedzi na często zadawane pytania w FAQ.